Bez stylů   Se styly

MZE - Opatření obecné povahy

Správa lesů

Vyvěšeno 27.4.2020. Sejmuto 31.12.2020

MZE - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 12.12.2019. Sejmuto 31.12.2020

Oznámení zahájení stavebního řízení

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Vyvěšeno 14.10.2019. Sejmuto 28.10.2019

Veřejná vyhláška JČK

Veřejná vyhláška - Jihočeský Krajský Uřad

Vyvěšeno 4.10.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno 10.4.2019. Sejmuto 31.12.2019

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Veřejná vyhláška vodní zdroj Nahošín

Vyvěšeno 15.10.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Veřejná vyhláška - Uzavírka Hlupín-Mečichov 9/2018

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška - Zásad územního rozvoje

Veřejná vyhláška - aktualizace č.4 - Plzeňský kraj

Vyvěšeno 3.9.2018. Sejmuto 31.12.2018

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

FÚ - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

Vyvěšeno 26.4.2018. Sejmuto 31.12.2018

Veřejná vyhláška

Územní plán Mečichov

Vyvěšeno 10.7.2017. Sejmuto 31.12.2017

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Vyvěšeno 1.5.2017. Sejmuto 29.5.2017

Revize kotlů

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva - do 31.12.2016

Vyvěšeno 10.10.2016. Sejmuto 31.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny drobného vodního toku – Březový potok

Vyvěšeno 6.9.2016. Sejmuto 31.12.2016

Opatření - Zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška - Kvalita ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad - CZ03

Vyvěšeno 7.6.2016. Sejmuto 31.12.2016

Veřejná vyhláška

zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (

Vyvěšeno 30.5.2016. Sejmuto 31.12.2016

Směrnice veřejné zakázky Obce Hlupín

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

Vyvěšeno 25.4.2016. Sejmuto 31.12.2016