Bez stylů   Se styly

Obdržené dotace obec Hlupín 2022

Obdržené dotace obec Hlupín 2022

Vyvěšeno 29.12.2022

Návrh - Zpráva inventarizační komise za rok 2020

Návrh - Zpráva inventarizační komise za rok 2020

Vyvěšeno 28.5.2021. Sejmuto 30.6.2022

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyvěšeno 1.2.2022. Sejmuto 31.12.2022

Návrh Fin 2-12 za rok 2021

V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Vyvěšeno 8.11.2021. Sejmuto 30.6.2022

Schválené - Výkaz zisku a ztrát 2020

Schválené - Výkaz zisku a ztrát 2020

Vyvěšeno 5.7.2021. Sejmuto 30.6.2022

Schválený - FIN 2-12M za rok 2020

Schválený - FIN 2-12M za rok 2020

Vyvěšeno 5.7.2021. Sejmuto 30.6.2022

Návrh - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - Jednorázové

Návrh - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno 28.5.2021. Sejmuto 30.6.2022

Schválené - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Schválené - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno 5.7.2021. Sejmuto 30.6.2022

Schválené - Zpráva inventarizační komise za rok 2020

Zpráva inventarizační komise za rok 2020

Vyvěšeno 5.7.2021. Sejmuto 30.6.2022

Schválené dokumenty - hospodaření 2019

(fin 2-12M, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát)

Vyvěšeno 22.6.2020. Sejmuto 30.6.2021