Bez stylů   Se styly

Návrh - rozpočet roku 2024 + vodohospodářský majetek - fond

Návrh - rozpočet roku 2024 + vodohospodářský majetek - fond

Vyvěšeno 30.10.2023. Sejmuto 4.12.2023. Archivováno 4.12.2023

úřední deska

Oznámení o záměru koupě pozemku

Oznámení o záměru koupě pozemku

Vyvěšeno 5.8.2023. Sejmuto 21.8.2023. Archivováno 21.8.2023

úřední deska

Oznámení o schválení účasti na elektronické dražbě pozemku

Oznámení o schválení účasti na elektronické dražbě pozemku

Vyvěšeno 21.8.2023. Sejmuto 15.9.2023. Archivováno 15.9.2023

úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 s přílohami

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 s přílohami

Vyvěšeno 30.3.2023. Sejmuto 29.5.2023. Archivováno 29.5.2023